Events Printing

Printen en kopiëren valt in ons onderwijs niet meer weg te denken. Nochtans is het voor scholen een grote kostenpost die ze maar al te graag willen verlagen of zelfs kwijtspelen. Het is echter niet evident om dat ook effectief te realiseren.
Daarom organiseren wij een print-event om dit makkelijker te maken.
Voor extra informatie over printing kan u naar deze pagina gaan


Plaats Datum