Events Wezooz

WeZooz Deze diepgaande demosessie over WeZooz Academy is geschikt voor leerkrachten, pedagogische coördinatoren en directies. Je verwerft inzicht in de leerstof, hoe die ontwikkeld wordt en hoe je die in een school optimaal kan inzetten.

Deelname is uiteraard gratis.


Plaats Datum


INHOUD EVENT

  •          Hoe komt de inhoud van WeZooz Academy tot stand?

  •          Hoe schakelen andere scholen/leerkrachten WeZooz in?

  •          Eenvoudig aanmelden met Smartschool & Office 365.

  •          Klassen aanmaken en leerlingen laten inschrijven.

  •          Lestrajecten en video’s delen met leerlingen.

  •          Gedeelde leerstof integreren in andere toepassingen (Smartschool, Teams, eigen cursussen,…)

  •          Prestaties leerlingen opvolgen en op basis daarvan differentiëren.