hp levelpay

CLICKPRIJS VERSUS LEVEL PAY PRINTING

De vaste kostprijs per pagina, in het vakjargon beter gekend als ‘clickprijs’, is vaak overkill voor een school, maar is wel het systeem dat quasi overal wordt gebruikt. Deze prijs wordt gebaseerd op een inktbezetting van 5 procent per pagina bij zwart-wit prints. Dit is zo opgelegd door de ISO-normen. Bij kleurenprints bedraagt dit 20 procent (5 procent per kleur). In de praktijk werd echter duidelijk dat scholen vaak niet aan deze 5 of 20 procent komen. Een goed alternatief kan Level Pay Printing zijn: betaal als school wat er ook effectief verbruikt wordt.

Indien scholen gebruikmaken van Level Pay Printing dan kan de kostprijs per pagina enorm verminderd worden. Na verschillende analyses gemaakt te hebben, valt het op dat veel scholen rond een gemiddeld inktverbruik van 4 procent per pagina zitten. Dat is 20 procent minder dan de 5 procent die steeds betaald wordt bij het systeem van een ‘clickprijs’ en dit kan de totaalprijs fel drukken.

KLEUR IS WEER MOGELIJK

Scholen drukken vaak geen kleur af want dit kost enorm veel geld. Vanaf het moment dat er 1 letter in een andere kleur is, spreekt men van een kleurenprint en dient er, in het geval van een clickprijs, 20 procent inktbezetting betaald te worden. Toch zou het voor een examen of toets vaak interessant zijn als er eens een woordje in een andere kleur kon. Door gebruik te maken van Level Pay Printing moet slechts dat woordje in kleur betaald worden en betaal je dus niet langer die overdreven 20 procent. Bovendien is HP ook nog eens zeer scherp met de prijzen voor kleurenafdrukken.

CONTRACTDUUR

De grootste ergernis voor scholen is dat de termijn vaak té lang is. Een toestel dat 5 of 6 jaar intensief gebruikt wordt, dient na jaar 3 vaak heel wat oplapwerk te krijgen. Dit zorgt voor de nodige frustraties bij de verbruikers. Uiteraard is het perfect mogelijk om een langdurig contract af te sluiten, maar wij kiezen voor een maximale duur van 60 maanden. Contracten van 36 of 48 maanden zijn ook mogelijk. Ook een contract van bijvoorbeeld 12 maanden is mogelijk, maar de toestellen moeten dan ook afbetaald worden op die termijn en dat maakt het vaak té prijzig.

PRAKTISCHE REGELING LEVEL PAY PRINTING

Scholen die kiezen voor Level Pay Printing zullen niet langer betalen per pagina, maar wel voor het effectieve verbruik. De prijs wordt dus berekend aan de hand van het aantal verbruikte toners of inktpatronen. Het is niet zo dat scholen een hele voorraad aan toners moeten voorzien om niet zonder te vallen. Dit wordt namelijk allemaal gemonitord en wanneer een toner of inktpatroon bijna leeg is, wordt er automatische een nieuwe geleverd. Dit neemt heel wat stress weg en de school moet ook geen onnodige investeringen doen om een voorraad aan te leggen.

HOE VERLOOPT DE BETALING BIJ LEVEL PAY PRINTING?

Bij het systeem van Level Pay Printing wordt er gewerkt met voorschotfacturen. Er wordt bij aanvang van het contract een inschatting gemaakt van het jaarlijks verbruik en op basis daarvan wordt een prijs geplakt op het voorschotfactuur. Elke geleverde toner of inktpatroon dient dus niet apart afgerekend te worden. Dit is allemaal berekend in het voorschotfactuur. Dit voorspelde verbruik is geen verplichting in de vorm van een minimumcommitment.

Indien de school op het einde van de rit meer verbruikt heeft dan er oorspronkelijk voorspeld werd, zogenaamde overconsumptie, dan volgt er een bijbetaling op het einde van het jaar. Ook het voorschotbedrag dat maandelijks wordt betaald zal voor het jaar nadien herbekeken worden. Het kan echter ook gebeuren dat er minder werd verbruikt dan oorspronkelijk voorspeld werd. In dat geval wordt er een terugbetaling uitgevoerd en zal ook hier het voorschotbedrag worden aangepast.

SERVICE

Naast de keuze van het toestel en de prijs per pagina dient er ook rekening gehouden te worden met de service. Het is namelijk belangrijk dat deze ook op maat van uw school is. Signpost heeft verschillende servicemodellen opgesteld met HP die perfect te vergelijken zijn met de servicecontracten van printgiganten.

AANDACHTSPUNTEN BIJ KIEZEN VAN EEN PRINTCONTRACT

Een printcontract kies je niet voor even maar voor een langere termijn. Daarom is het belangrijk dat u zich na enkele jaren ook nog steeds kan vinden in die keuze. Enkele belangrijke factoren om in het achterhoofd te houden zijn de volgende:

  • Kijk niet enkel naar de ‘clickprijs’, maar hou rekening met de totaalkost: service + prijs per pagina + prijs toestel
  • Is het toestel dat voorzien wordt geen overkill?
  • Is er een minimumcommitment?
  • Wat is de termijn van het contract?
  • Is het servicemodel op maat?

    • IDEALE SYSTEEM ONTDEKKEN VOOR UW SCHOOL

      U kan ons steeds vrijblijvend contacteren om een analyse te laten maken van het printverbruik. Zo kan Signpost een voorstel op maat uitwerken. In sommige gevallen blijft het systeem van een ‘clickprijs’ interessanter en kan dat uiteraard ook zonder problemen worden aangeboden. Ook indien u als school hoe dan ook een ‘clickprijs’ wil behouden kan dit steeds worden aangeboden. Contacteer Birger voor meer informatie.