Verdiepend opleidingstrajectect digitale transformatie

Het afgelopen jaar heeft er een belangrijke verschuiving plaatsgevonden in de wijze waarop leerinhouden worden aangeboden en zien we een verschuiving naar meer digitale leermiddelen. De aangekondigde ‘digisprong’ lijkt dit proces te versnellen. Het digitaliseren van een school vraagt echter meer dan het aanbieden van online lessen of een laptop voor alle leerlingen. De digitale transformatie vraagt een oordeelkundig (onderwijskundig) beleid.