Microsoft Trainingen

Binnen ons aanbod van Microsoft trainingen hebben we zowel pedagogische als technische sessies.

Hieronder kunt u ons aanbod zien. De beschikbare data worden gedurende het schooljaar nog aangepast volgens de sessies die georganiseerd worden.

Microsoft Intune

Microsoft Intune biedt totaaloplossing voor het beheren van toestellen. U kunt toestellen

registreren in Intune en apps pushen volgens de categorie waartoe ze behoren. De

gemeenschappelijk gebruikte toestellen kunt u beveiligen mits de nodige instellingen of restricties.

Tijdens deze training gaan we praktisch aan de slag met al deze bewerkingen.

>> Meer info

Microsoft OneNote voor administratief personeel

Microsoft OneNote biedt tal van mogelijkheden om vlot samen te werken binnen een team. Het integreert ook feilloos met Microsoft Teams. Voor elke meeting een apart Word document aanmaken hoeft niet meer. Alles kan centraal beheerd en bewaard worden binnen Microsoft OneNote.

>> Meer info

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint is een ideaal platform om te gebruiken ter vervanging van een fileserver. Indelen om in afzonderlijke teams te werken, toegang kunnen verlenen op map- en bestandsniveau, het specifiek toekennen van soorten toegangsrechten zijn slechts een paar opties die het opzetten van een dergelijk platform gemakkelijk maken.

Tijdens deze training focussen we ons meer op het toekennen van specifieke toegang met zelf gekozen machtigingsniveaus.

>> Meer info

Microsoft OneNote als digitaal notitieblok voor de leerkracht

Microsoft OneNote kan op verschillende manieren ingezet worden bij het digitaal lesgeven. Je kan opteren om het als bordboek te gebruiken of als digitale cursus.

Het feit dat er interactieve elementen kunnen toegevoegd worden aan een OneNote notitieblok maakt het voor de leerkracht en leerling gemakkelijker om de leerstof te verwerken.

>> Meer info

Werken met de OneNote Class Notebook

We gebruiken steeds vaker een laptop in de klas om onder andere het gewicht van de schoolboeken te verminderen. Het gebruik van digitaal lesmateriaal is in dit opzicht een goede stap, alsook een must om efficiënt les te geven.

Tijdens deze training gaan we dieper in op de opties van OneNote Class Notebook, meer bepaald het aanmaken en distribueren van een interactieve digitale cursus, aanmaken van samenwerkingsgroepen voor groepswerk en feedback geven op opdrachten.

>> Meer info

Automatiseren van administratieve taken met Microsoft Power Automate

Tijdens deze training bieden we een oplossing voor het automatiseren van bepaalde

administratieve taken zoals de inschrijving van een leerling. We gebruiken hiervoor

Microsoft Power Automate en Forms. We lichten hierbij het basisgebruik van Power

Automate toe.

>> Meer info

Microsoft 365 admin training

Tijdens deze training geven we een basiskennis mee waarmee de beheerder van het

Microsoft Office 365-platform aan de slag kan om alledaagse taken zelfstandig uit te

voeren. We beginnen bij het aanmaken van een Microsoft Office 365-domein van aan­vraag tot het eerste gebruik.

>> Meer info

Digitaal lesgeven met Microsoft Teams

Interactieve apps zijn een absolute must, zeker in een BYOD-omgeving in de klas.

Tijdens deze training dompelen we u onder in het gebruik van diverse

interactieve apps. Deze apps zullen uw wegwijzer worden bij het lesgeven, evalueren en betrekken van uw leerlingen. Zodoende heeft u als leerkracht meer interactie met uw klas.

Tijdens deze training werken we met Microsoft Teams, de belangrijkste toepassing om samen te werken in klasverband.

>> Meer info